dönüm ne kadardır


dönüm ne kadardır

dönüm ne


En yalın tanımıyla dönüm, Türkiye'de kullanılan toprak yüzölçümü birimi anlamını ifade ediyor. Yıllar içinde değişikliklere uğrayan dönüm, aslında çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. 


'Dönüm' tarihi 

Eski zamanlarda bir arazinin yüzölçümü adımlarda ölçülürdü. Ancak adım boyları arasındaki farklılık, sonuçlarında hatalı çıkmasına sebep oluyordu. Bundan dolayı bu eski usül değiştirilerek, 40 arşın karesi 918.672 metrekare tutan mimar arşını kabul edildi. 


İlerleyen yıllarda dönüm ölçümünde tekrar değişikliğe gidildi. 1881 yılında yapılan uygulamayla metre sistemi kabul edildi ve yeni bir dönüm ölçü birimi getirildi. 'Cedid' adı verilen bu ölçü toplam 2500 metrekare alanı tutuyordu. 


19. yüzyıla gelindiğinde ise dönüm kavramı kullanılmak istenmedi ancak halk kendi arasında yine kullanmaya devam etti. 1945 yılında yapılan topraklandırma kanunuyla bir dönüm 1000 metrekare olarak...