dosya masrafı tüketici mahkemesi dilekçe örneği


dosya masrafı tüketici mahkemesi dilekçe örneği

dosya masrafı tüketici

Konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi dilekçe örneği!

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesinde yer alan Yargıtayın almış olduğu kararlara göre, bankalar artık ne için istediğini açıkça belirtmeden tüketiciden dosya masrafı talep edemiyor.


Ayrıca yine alınan bu karara göre, daha önce bu şekilde açıkça belirtilmeyen konut kredisi dosya masraflarının geri ödemesinin yapılması gerekiyor.


Eğer, tüketiciden konut kredisi dosya masrafı adı altında kesilen miktar 1.161,67 TL'nin üzerindeyse Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunuluyor. Ancak bu rakamın altındaysa, başvuru Tüketici Hakem Heyetine yapılıyor.Konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi dilekçesi..


……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine

Davacı : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Davalı :  ……… Bankası A.Ş 

Konu           : Dosya masrafının iadesi 

Değeri : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)


Açıklamalar :   

a. Bankanın ………………. şubesinden...