duvar nasıl yapılır


duvar nasıl yapılır

duvar nasıl

Duvar çeşitleri nelerdir?

Duvar, yapılarda taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri kagir gereçler ile yapılan düşey bölme ögesine deniyor. Duvarlar sayesinde bir yapıda daireler ve odalar birbirinden ayrılıyor. Peki duvar nasıl örülür ve duvar çeşitleri nelerdir?


Duvar nasıl örülür?

Duvar, yukarıda da belirttiğimiz gibi taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri kagir gereçler ile yapılıyor. Bu gereçlerin birbirine bağlayıcı niteliğe sahip çimento gibi malzemelerle dikey bir şekilde üst üste yerleştirilmesi sonucunda örülmüş oluyor.


Duvar çeşitleri..


Alın duvarı

Alın duvarı, bir beşikçatıda damlalık aşığının yanında giden duvar parçasına deniyor. 


Ara duvarı

Ara duvarı, iki hacim arasında bulunan bölücü duvara deniyor.


Beden duvarı

Beden duvarı, yığma yapıda, taşıyıcı kalın duvarı bir diğer deyiş ile ana duvarı ifade ediyor.


Boşluklu duvar

Aralarında boşluk bulunan ve birbirine yer yer metal kenetlerle tutturulan iki cidarlı duvara deniyor.


İç...