ecrimisil işgal şartları


ecrimisil işgal şartları

ecrimisil işgal

Ecrimisil işgal şekilleri nelerdir?


Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olarak karşımıza çıkan ecrimisil istemi için geçerli işgal şekillerinin olması gerekiyor. Peki ecrimisil işgal şekilleri nelerdir?


-İzinsiz inşaat yapmak,


-İzinsiz kullanmak,


- Kiraya verilen taşınmazmallarda kira süresi sonaerdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek,


- Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.


Ecrimisile karşı itiraz hakkı var mıdır ?        


Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır. İdare bunun üzerine 30...