ecrimisil işgal şartları

 • ecrimisil işgal
  ecrimisil işgal şartları
  2013-10-08 00:51:53
  Ecrimisil tazminatı istemi için işgal sebeplerinin geçerli olması gerekiyor. Peki ecrimisil işgal şekilleri nelerdir? Hangi koşullarda ecrimisil tazminatı isteminde bulunabilinir? sorularının cevapları için haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Ecrimisil davası
  Ecrimisil davası nedir?
  2014-07-21 15:00:38
  Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınıyor. Peki ecrimisil davası nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? Ecrimisil dava açma şartları nelerdir?
 • Hazine arazilerinde
  Hazine arazilerinde ecrimisil!
  2014-07-19 13:15:53
  Ecrimisil, hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanıyor. İşte hazine arazilerinde ecrimisil...
 • Ecrimisil taksitle ödenir
  Ecrimisil taksitle ödenir mi?
  2014-07-09 09:47:10
  Ecrimisil, hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle talep ediliyor. Peki, ecrimisil taksitle ödenir mi? İşte ecrimisil taksit esasları..
 • Ecrimisil nasıl talep
  Ecrimisil nasıl talep edilir?
  2014-07-09 09:34:18
  Ecrimisil, hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle talep ediliyor. Peki, ecrimisil nasıl talep edilir? Ecrimisil nasıl ödenir?
 • Ecrimisil nasıl
  Ecrimisil nasıl belirlenir?
  2014-07-09 09:12:21
  Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınıyor. Peki işgalcilerden alınacak ecrimisik nasıl belirlenir? Ecrimisil ne zaman ödenir?
 • Ecrimisil nasıl
  Ecrimisil nasıl hesaplanır?
  2014-07-09 08:56:24
  Ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle tazminat olarak talep edilen bedele deniyor. Peki söz konusu ecrimisil nasıl hesaplanır?
 • Milli emlak ecrimisil
  Milli emlak ecrimisil hakları!
  2014-04-04 08:55:24
  Ecrimisil, hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarece talep edilen tazminattır. Peki Milli emlak ecrimisil hakları nelerdir?
 • Kaçak yapı
  Kaçak yapı ecrimisil!
  2013-10-26 03:10:45
  Ecrimisil, hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle idarece talep edilen tazminattır. Kaçak yapı ecrimisil istenemez, kaçak yapıların ancak yıkımı istenebilir...
 • Ecrimisil işgal şekilleri
  Ecrimisil işgal şekilleri nelerdir?
  2013-10-08 00:51:53
  Ecrimisil tazminatı istemi için işgal sebeplerinin geçerli olması gerekiyor. Peki ecrimisil işgal şekilleri nelerdir? Hangi koşullarda ecrimisil tazminatı isteminde bulunabilinir? sorularının cevapları için haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • Ecrimisil bedeli nasıl
  Ecrimisil bedeli nasıl belirlenir?
  2013-10-06 00:45:00
  İşgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamayan Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır. Peki ecrimisil bedeli nasıl belirlenir? Ecrimisil bedelini belirleyen koşullar nelerdir? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..
 • Ecrimisil ihbarnamesi
  Ecrimisil ihbarnamesi örneği!
  2013-10-06 00:14:00
  Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil bedeli alınıyor. Peki ecrimisil ihbarnamesi örneği nasıl olur? haberimizde yer alıyor..
 • Ecrimisil
  Ecrimisil nedir?
  2013-08-26 22:07:00
  Ecrimisil nedir?: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın, İdarece talep edilen tazminattır...
 • Antalya Defterdarlığı, 28,5
  Antalya Defterdarlığı, 28,5 milyon ecrimisil elde etti!
  2010-04-09 11:10:00
  Antalya'da Hazine arazilerini işgal edenlerden 28,5 milyon TL ecrimisil geliri elde edildi

ecrimisil işgal şartları

ecrimisil işgal

Ecrimisil işgal şekilleri nelerdir?


Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olarak karşımıza çıkan ecrimisil istemi için geçerli işgal şekillerinin olması gerekiyor. Peki ecrimisil işgal şekilleri nelerdir?


-İzinsiz inşaat yapmak,


-İzinsiz kullanmak,


- Kiraya verilen taşınmazmallarda kira süresi sonaerdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek,


- Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.


Ecrimisile karşı itiraz hakkı var mıdır ?        


Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır. İdare bunun üzerine 30...