elbirliği mülkiyet tanımı


elbirliği mülkiyet tanımı

elbirliği mülkiyet

Elbirliği mülkiyeti nedir?


Elbirliği mülkiyeti; birden fazla kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları durumuna deniyor.  Elbirliği mülkiyeti genel olarak Birden çok kişi arasında oluşan kişisel bir ilişkiye dayanan bir mülkiyet çeşididir.Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyetten farklı olarak ortaklar arasında ortaklığı sağlayan hukuki bağın zorunlu olarak kurulmuş olması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer farklar ise şöyle;  - Ortak mülkiyetlerin oluşumu,


- Paylı mülkiyette payın, maddi olarak değilse bile itibari bir miktar olarak belli olmasına karşılık, elbirliği mülkiyetinde payların belli olmayışı, 


- Maliklerin belli olmayan payları üzerinde tek başına tasarruf yetkilerinin bulunmayışıdır.


Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir (Medeni Kanun md. 702/1). Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan hiçbiri sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece diğerlerinin onayı olmadan mülkiyetin...