emeklilerin emlak vergisi muafiyeti


emeklilerin emlak vergisi muafiyeti

emeklilerin emlak vergisi

İki maaş alan emekli emlak vergisinden muaf olur mu?

Emlak vergisi kapsamında 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip emekliler, emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Peki iki maaş alan emekliler emlak vergisinden muaf tutulur mu?


Maliye B. Özelgesi, 17 Temmuz 2012 tarih ve 8-2012/1-686 sayılı genelge gereğince, emekli maaşının yanı sıra, eşinin de maaşı kendisine bağlanan ve böylece iki maaş alan emekli vergiden muaf tutuluyor.


Emeklilerin vergi muafiyeti..

- Yıl içinde emekli olanlar, takip eden yılın başından itibaren sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor.


- Emekli eşlerden birinin adına kayıtlı birden fazla gayrimenkulün bulunması, diğer eşin indirimli bina vergisi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmiyor.


- Emekli olup, başka bir işte çalışanlar sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor.


- Tek bir konutu olan emekli, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının evleri...