emeklilerin emlak vergisi


emeklilerin emlak vergisi

emeklilerin emlak

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti kanunu!

Emlak vergisi kapsamında geliri olmayan mesken sahipleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunuyor. Muafiyet koşullarını taşıyan ev sahiplerinin belediyeye bildirimde bulunmaları gerekiyor.


Mesken muafiyeti kapsamında emekliler de bulunuyor. 200 metrekarelik tek mesken koşulunu yerine getiren emekliliğinden başka geliri olmayan emekliler vergiden muaf olabiliyor. Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti ile ilgili esaslar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti:

Madde 8 – Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.


Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış...