emlak konut kayabaşı


emlak konut kayabaşı

emlak konut

Emlak Konut tarafından yapılan açıklama:


Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerle ilgili olarak 2013 yıl sonunda  Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme  raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmiş olup 06/08/2014 Tarih ve 12233903-340.99-724 Sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.


Bu talebe istinaden Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' nce revize edilmiş olan,


İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi' nde Yer Alan 6 Adet Parsel için hazırlatılan 2013 Yıl Sonu Revize Gayrimenkul Değerleme Raporları ekte yer almaktadır.


Emlak Konut Kayabaşı değerleme raporu için