emlak vergisi son gün


emlak vergisi son gün

emlak vergisi son

Emlak vergisi için son gün 1 Aralık!

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Vergi için ödenecek bedel, taşınmazın değeri ve vergi oranları ile hesaplanıyor.


Meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak karşımıza çıkıyor. 


Diğer binalarda (işyeri, dükkan) emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi şu oranlar şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 3, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 6 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Örnek emlak vergisi hesabı:

Büyükşehirde;

Mesken değeri; 100 bin TL

Emlak vergisi oranı: Binde 2

Ödenecek emlak vergisi: 200 TL


Büyükşehir olmayan yerde;

Mesken...