emlak vergisinden muafiyet


emlak vergisinden muafiyet

emlak vergisinden

Kimler emlak vergisi ödemez?

Kimler emlak vergisi ödemez sorusunun yanıtı Emlak Vergisi Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde yer alıyor. Kanunda daimi muaflıklar ve geçici muaflıklar şeklinde ayrım yapılıyor.


-Madde 14: Daimi Muaflıklar 

Aşağıda yazılı arazi kiraya verilmemek  (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. 

(a), (b), (f) ve (ı)(*) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.) 

a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi; 


b) İl Özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen: 


aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi; 


bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi; 


c) Kamu menfaatlerine yararlı...