emsal hesabı


emsal hesabı

emsal

Mimari projede emsal hesabı nasıl yapılır?

Emsal, kat alanı sayısı (KAKS) olarak ifade ediliyor. Bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılan emsal kaks hesabı, inşaat çalışmalarına başlanacak yapıların kesin sınır ve kat sayılarını belirliyor. Emsal nedir emsal hakkındaki bilgileri ve emsal anlamı nı belirttikten sonra, "Mimari projede emsal hesabı nasıl yapılır?" sorumuzun yanıtını verelim.


KAKS hesabı ile yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde ediliyor.


Emsal hesaplamalarının yapıldığı alan;  Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamı olarak ifade ediliyor.


Emsal oranları, inşaatın yapılacağı şehir yada semtin fiziki koşulları, alt yapı olanakları, arsanın büyüklüğü ve imar planlarına göre belirleniyor. KAKS, 0.20 – 0.30 –...