engelli emlak vergisi indirimi


engelli emlak vergisi indirimi

engelli emlak vergisi

Engelliler emlak vergisinden muaf mı?

1319 sayılı Emlak vergisi kanununun değiştirilen 8. maddesine göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan engelliler emlak vergisi ödemiyor.


Bu husus, 27 Temmuz 2011 tarihinde 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 57 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında da yer alıyor.


Tebliğte engelliliere ait indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasına ilişkin açıklamalara yer veriliyor.


Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulaması

"1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni...