Erzincan Defterdarlığı


Erzincan Defterdarlığı

Erzincan

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde Hazine adına kayıtlı, turizm tesis alanı ve alışveriş merkezini, talep eden yatırımcılar lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis etmek suretiyle satışa çıkardı.

Toplam 27 bin 399 metrekare gayrimenkulün rayiç değerini, 2 milyon 465 bin 923 YTL olarak belirlendi. Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi, Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden temin edebilecekler. Bu arada, bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirilecek yatırım toplam tutarı, bu taşınmaz mala takdir edilen rayiç değerinin 3 katından az...