eskişehir kentsel dönüşüm


eskişehir kentsel dönüşüm

eskişehir kentsel

Sevin Aksoylu, "Eskişehir'de kentsel dönüşümün sanayi mirası ve kent kimliği üzerindeki etkileri" adlı çalışmasıyla hu yıl üçüncüsü düzenlenecek Avrupa Sosyal ve Davranışsal Bilimler Konferansında oturum başkanlığı ve bildiri sunumu yapacak. Bildiri çalışmasında, Eskişehir'de kentsel dönüşümün sanayi mirası ve kent kimliği üzerindeki etkilerini ve örneklem olarak da fabrikalar bölgesini ele alan Prof. Dr. Aksoylu, şehir merkezinde bulunan ve tarihsel miras açısından önem taşıyan fabrikaların koruma altına alınmadığını öne sürdü. 


Eskişehir'in kentsel gelişimini gözlemlemek için 2010 yılında bir araştırma yaptığını belirten Aksoylu, mevcut yapıların ruhsat tarihini ele alan ve coğrafi bilgi sistemleri üzerinde şu anda var olan yapıların yıllara göre dağılımını incelediğini kaydetti. 


Çalışmasında, özellikle 1923 ve 1950 yılları arasında Eskişehir fabrika bölgesindeki tarihi açıdan önem taşıyan yapıların değişim ve dönüşümlerini incelediğini aktaran...