ev hanımları emlak vergisinden muaf mıdır


ev hanımları emlak vergisinden muaf mıdır

ev hanımları emlak

Ev hanımları emlak vergisi öder mi?

Kimi gayrimenkul sahipleri emlak vergisi öderken; kimi gayrimenkul sahipleri söz konusu vergiyi ödemekten muaf tutuluyor. Ev hanımları emlak vergisi muafiyetleri arasında yer alıyor mu, yoksa ev hanımlar emlak vergisi öder mi diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Emlak vergisi muafiyetleri ile ilgili yasal hükümler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanunda yer alan hükümlere göre, hiçbir geliri olmayan ev hanımları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu muafiyetten faydalanmak için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunarak "vergi mükellefi ve aktif sigortalı olmadığını" beyan etmeleri gerekiyor.


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 8:

(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde...