ev satış sözleşmesi


ev satış sözleşmesi

ev satış

Ev sözleşmesi!

Satıcı ve alıcı tarafından satış konusunda anlaşmaya varılması durumunda taraflar arasında ev sözleşmesi düzenlenmesi gerekiyor.


Ev sözleşmesi, tapu sicili müdürlüğünde satış işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçecek sürede satışı ve verilen kapora bilgilerinin verildiği bir belge olarak karşımıza çıkıyor.


Noter huzurunda da düzenlenebilen ev sözleşmesi, taraflar arasında adi yazılı olarak da yapılabiliyor. Satış sözleşmesinin Tapu sicil müdürlüğünde bir resmi senet ile yapılması, satış vaadinin ise aynı şekilde veya noter önünde yapılması gerekiyor. Bu şekil şartlarına uymayan sözleşmeler geçersiz sayılıyor. 


Ev satış sözleşmesi örneği:


A)GAYRİMENKUL VE TARAFLARA AİT BİLGİLER

1) Satılacak Gayrimenkulun Tapu Bilgileri

İl / İlçe / Mahalle / Köy :..........

Ada / Parsel / Bağımsız Bölüm No :..........

Gayrimenkulun Niteliği : (Mesken, dükkan gibi)..........


Tapu Malikinin (Satıcının); 

Adı Soyadı:

Adresi: 

Varsa Vekili: ..........


Alıcının;

Adı Soyadı 

Adresi : 

Varsa Vekili :..........


2) Gayrimenkulun Posta Adresi:.........


B) SATIŞ...