fekki bildirilinceye kadar ipotek


fekki bildirilinceye kadar ipotek

fekki bildirilinceye kadar

İpotekte FBK ne demek?

İpotek, var olan ya da var olması muhtemel olan borçların teminatını oluşturmak için, belirli bir gayrimenkulün teminat olarak olarak göstermesi işlemidir. Peki "İpotekte FBK ne demek?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


İpotekte FBK ne demek?

FBK, "Fekki bildirilinceye kadar" sözünün kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavram ipoteklerin tescilinde kullanılan fekki bildirilinceye kadar anlamına geliyor.


Alacaklının terkin istemi üzerinde ipotek sicilden terkin ediliyor. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde de sürenin bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilemiyor, yine alacaklının talebi aranıyor.


Tapu ipotek fekki harcı..

Söz konusu tapudaki ipoteğin kaldırılması işlemine ipoteğin fekki deniyor. Bankalar ipotek fekki için ilgili kişilerden bu işlem karşılığında "Tapu ipotek fekki harcı" adı altında ücret talep ediyor. Ancak talep edilen bu harç, yasal olarak mevzuatta geçmiyor.
Işıl Seren...