fiil ehliyeti


fiil ehliyeti

fiil

Hak ehliyeti ne demektir?

Kişiler Hukuku kapsamında yer alan hak ehliyeti, insanların hukuk düzeni içerisinde haklara sahip olmaları anlamına geliyor. Buna göre herkesin "insan" olması sebebi ile hak ehliyeti bulunuyor. Bütün insanlar haklara ve borçlara ehil olma hususunda eşit olarak görülüyor.


Fiil ehliyeti ise ayırt etme gücüne sahip ve herhangi bir kısıtlaması olmayan ergin kimselerin hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti bulunmuyor.


Konu ile ilgili hükümler ile "Hak ehliyeti ne demektir?" sorusunun yanıtı Türk Medeni Kanununun Birinci Bölümünde madde 8 ile madde 16 arasında ele alınıyor.


I. Hak ehliyeti

MADDE 8.- Her insanın hak ehliyeti vardır.

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara  ehil olmada eşittirler.

II. Fiil ehliyeti

1. Kapsamı

MADDE 9.- Fiil ehliyetine...