Fiyaka Esenşehir Satılık Daire


Fiyaka Esenşehir Satılık Daire

Fiyaka Esenşehir Satılık

Verilen ilan şöyle;


TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI B.ÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2010/5311 Talimat 


Satılmasına karar veriien gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Esenyurt ilçesi. 1219 ada. 10 parseldi kayıtlı 43’38270 arsa paylı, A 11 Blok zemin kat 6 bağımsız nolu konut vasıflı taşınmaz ile, İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, 1219 ada. 10 parselde kayıtlı 43/38270 arsa paylı, A12 Blok 5 kat 27 bağımsız nolu konut vasıflı taşınmazlar

İMAR DURUMU: Dosyasında meveut Esenyurt Belediye Başkanlığının 03 12.2010 tarihli yazısında; Esenyurt ilçesi, 1219 ada, 10 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarihli ve 2369 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt 3. Etap 1/1000 ölçekli uygu-lama imar planında Ticaret+ Konut alanı olarak ruhsal aklığı belirtilmektedir.

MAHALLİ DURUMU: Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt ilçesi...