gazbeton nasıl üretilir


gazbeton nasıl üretilir

gazbeton nasıl

Gazbeton nedir?

Gazbeton, ince ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç ya da çimento gibi) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak belli işlemlerden geçirilmesi yoluyla elde edilen hafif betona deniyor.


Gazbeton nasıl yapılır?

Gazbeyon genellikle, çoğu kez alimünyum tozu, ince kum, su ve bir bağlayıcı (çimento, kireç ya da her ikisi) ile karıştırılıp kalıplanarak yapılıyor. Alüminyum tozuna su karıştırılması ile doğan kimyasal reaksiyon sonucunda oluşan hidrojen kabarcıkları betonun gözenekli, dolayısıyla da hafif olmasını sağlıyor.


Reaksiyon, bağlayıcının kirecinin alüminyum tozuna etkisiyle meydana geliyor. Gazbetonun, yüksek ısı ve buhar basıncı altında fabrikada yapılan otoklavlı türü olduğu gibi, yapıyerinde yapılan türü de bulunuyor.


Bunlardan ikincisinin fiziksel nitelikleri, birincisininkinden daha düşüktür; bununla birlikte buhar borularının ve benzerinin yalıtımında da yararlı oluyor.


Gazbetonlar genellikle 400...