gecekondu evleri


gecekondu evleri

gecekondu

Muhtelif semtlerde sayfiye kondular türemeye başladı.


Sahipli arsaların üzerine kondurulan bu tip yapılar süratle yıktırılacak.


  Gecekondular hakkında alınan yıkma kararlarını tatbikine devam edilmektedir. Hasköy'de yıkılan gecekondulardan başka, dün Kasımpaşa'da, ahırdan farksız 16 gecekondu daha yıktırılmıştır. 

  Zeytinburnu'nda bu yıl yapılan 20 yeni gecekondunun da aynı şekilde yıkılması için ilgililere tebligat yapılmıştır. 

  Bu gecekonduların çoğu, hususi şahıslara ait arsalar üzerine kondurulmuştur. Belediye'nin yapıtığı tetkiklere göre, son zamanlarda sayfiyelerdeki boş arsalara da gecekondu inşa edilmek istendiği ve bunlardan bir kısmına baraka, çadır kurulduğu, yazı geçirmek için de güzelce yerleşildiği tespit edilmiştir. Bu suretle sayfiyeci gecekondular adıyla yeni bir grup türemiştir. 

  Bu yerlerin hepsi de sahiplidir. Rumeli ve Anadolu Yakası sahillerideki boş arsalara çadır kuranların, arsa sahiplerine posta ile muayyen bir de kira gönderdikleri...