gecekondu evleri


gecekondu evleri

gecekondu

Gecekondu nedir?

Gecekondu, imar ve yapı kurallarına aykırı olarak genellikle toprak sahibinin bilgisi olmadan kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerinde, altyapı gereksinimleri hazırlanmadan çabuk ve ucuz bir biçimde yapılmış yapıları ifade ediyor.


Gecekondular, işsizlik gibi sıkıntılardan dolayı büyük şehirlere göç etmek zorunda kalan kimselerin kendileri tarafından yaptıkları evlerdir. Gecekonduların yayılımı İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi iş imkânı olan büyük şehirlerde daha çok yoğunlaşmıştır. 


Bunun nedeni ise akrabaların, hemşehrilerin birbirine tavsiyeleridir. Bu nedenle aynı köyde yaşayan insanlar gecekondularda da komşu olmuşlar, benzer işlerde çalışmışlar ve köy yaşamını şehre az çok getirmişlerdir. Yeni nesil şehre adapte olmakta zorlanmış, çoğu çıraklık yoluyla baba meslekleri edinmişlerdir. 


Gecekondu nedir özetleyecek olursak;

Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin...