Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir


Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir

Geçici vergi beyannamesi

Geçici vergi beyannamesi!

Kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinin ödemeleri gereken geçici vergiler için öncelikle beyanda bulunulması gerekiyor. Yıl içinde dört ayrı dönem içerisinde ödenen geçici verginin beyan süreleri şu şekilde sıralanıyor:


Geçici vergi ödeme ve beyan süreleri:

Dönem: 1.dönem (Ocak ,Şubat,Mart)

Beyan: 14 Mayıs akşamına kadar

Ödeme: 17 Mayıs akşamına kadar


Dönem: 2.dönem (Nisan,Mayıs,Haz.)

Beyan: 14 Ağustos akşamına kadar

Ödeme: 17 Ağustos akşamına kadar


Dönem: 3.dönem (Temmuz,Ağus.Eylül)

Beyan: 14 Kasım akşamına kadar

Ödeme: 17 Kasım akşamına kadar


Dönem: 4.dönem (Ekim,Kasım,Aralık)

Beyan: 14 Şubat akşamına kadar

Ödeme: 17 Şubat akşamına kadar


Geçici vergi beyannamesi örnekleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resni internet sayfasında yer alıyor. Beyannamelerde, beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve kurumun fatura bilgileri gibi bilgilere yer veriliyor.


Geçici...