Geçici vergi ödeme zamanı


Geçici vergi ödeme zamanı

Geçici vergi ödeme

Geçici vergi dönemleri!

Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi, geçici vergi olarak ifade ediliyor.


Geçici vergi mükellefleri:

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemek zorundadırlar. 


Ayrıca, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların elde ettikleri kazançlar geçici verginin konusuna giriyor. Peki geçici vergi hangi dönemlerde ödeniyor?


Geçici vergi dönemleri:

Dönem: 1.dönem (Ocak ,Şubat,Mart)

Beyan: 14 Mayıs akşamına kadar

Ödeme: 17 Mayıs akşamına kadar


Dönem: 2.dönem (Nisan,Mayıs,Haz.)

Beyan: 14 Ağustos akşamına kadar

Ödeme: 17 Ağustos akşamına kadar


Dönem: 3.dönem (Temmuz,Ağus.Eylül)

Beyan: 14...