geçit hakkı şartları


geçit hakkı şartları

geçit hakkı

Geçit hakkı nedir?

İrtifak hakkı, sahibine bu hakka konu olan gayrimenkulü kullanma, ondan faydalanma yetkisi veriyor. İrtifak Hakkı;  intifa hakkı/sükna hakkı, geçir hakkı, kaynak hakkı, elektrik-gaz-su yolu irtifakı, üst hakkı, diğer irtifaklar olmak üzere altı grupta inceleniyor.


Peki irtifak hakkının en çok rastlanan bir türü olan geçit hakkı nedir diye soruyorsanız, hemen yanıtlayalım.


Mürur hakkı olarak da bilinen geçit hakkı, bir başkasının arazisinden geçmek hakkına deniyor. Bu hak, irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunuyor.


Bu hakkın arazi veya arsanın neresinden kullanılacağı (nereden geçileceği) bir haritaya (değişiklik beyannamesine) bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla kadastro müdürlüğünde de teknik çalışma yapmayı gerektiriyor.


Geçit hakkı, bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabiliyor. Şahıs, gerçek kişi olabildiği gibi tüzel kişi de olabiliyor. 


Paylı mülkiyette bir paydaşın tek başına bu hakkı tesis etmesi...