GMSİ beyanname verme süresi 2014


GMSİ beyanname verme süresi 2014

GMSİ beyanname verme

GMSİ beyanname verme süresi uzatıldı mı?

Gelir Vergisi Kanununa göre, kanunda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı”olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. 


Vergi ödemeleri, bir önceki yılda elde edilen kira gelirinin istisna bedelini aşması halinde yapılıyor. Bu sene 2013 yılında elde edilen mesken ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için vergi ödenecek.


Kira gelir vergisi (GMSİ) beyan esasına göre tespit ediliyor. Bu nedenle tüm vergi mükelleflerinin vergi beyanname döneminde beyanlarını vermiş olmaları gerekiyor.


2014 yılı vergilendirme dönemi içerisinde beyan süresi 1 Mart itibarıyla başlamıştı. 25 Mart (bugün) akşam mesai bitiminde bitmesi beklenen beyan süresi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı açıklamada bulundu.


Yapılan açıklamaya gmre, GMSİ beyanname verme süresi uzatıldı. Peki, GMSİ beyan verme...