güneşli thy sitesi satılık


güneşli thy sitesi satılık

güneşli thy sitesi

Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 21 pafta, 2184 parsel, A-2 Blok 3.Kat, 15 numaralı daireyi satıyor. 120 bin TL değerindeki dairenin ihalesi 4 Nisan 2011 günü saat 14.00 ile 14.10 arasında Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacak.


Verilen ilan şu şekilde;

İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar yerilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAPU KAYDİ: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü'nde kain ve tapunun 2184 parselinde kayıtlı 10,758.00 m2 yüzölçümlü taşınmazda 15/4070 arsa paylı, A-2 Blok 3.Katta (15) Bağımsız Bölüm Nolu mesken vasıflı taşınmazın tamamı.

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğünün 11/06/2010 tarih, 8033...