haciz nelere konur


haciz nelere konur

haciz nelere

Haciz nedir?

Haciz, borçluya uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlem ile alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi halinde, söz konusu borcun tahsilini sağlamak için icra yolunu kullanması ile meydana geliyor. 


Bu da demek oluyor ki "Haciz nedir?" sorusunun kısaca özetlemek gerekirse; alacaklının borcunun tahsilini sağlamak için izlediği yoldur.


Haciz ne zaman başlar?

Haciz, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının da  İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunması ile başlıyor. İcra Müdürlüğü talep doğrultusunda borçluya borcunu ödemesi için bildirimde bulunuyor. Borçlunun, ödeme emrini aldıktan sonra belirtilen süre içerisinde ödemesi gerekiyor.


Haciz ne zaman gelir?

İcra Müdürlüğü'nden gelen tebligatta yazan hükümlere uymayan kimselerin adresinde haciz geliyor. Gayrimenkul ve menkul malların rayiç bedelleri belirlenerek satışa sunulmak üzere mallara el konuyor.


Haciz nelere konur?

Haciz, borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallarına; borçlu...