haciz yasası


haciz yasası

haciz

Haciz işlemleri 2013!

Haciz işlemleri, bir borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının icra yolu ile söz konusu borcun tahsilini alma yolu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu haciz işlemi sırasında, alacaklının kendisinin ya da vekilinin de icra memurunun yanında bulunması gerekiyor. İcra memuru, borçlunun evinde gerekli inceleme ve tespitleri yaparak, menkul ve gayrimenkullerin rayiç bedellerini belirliyor.


Haciz işlemleri 2013 nasıl yapılıyor..

Alacaklının İcra Müdürlüğü'ne gidilerek takip talebinde bulunduktan sonra; İcra Müdürlüğü söz konusu takip talebini düzenleyerek, borçluya bildiriyor. Borçlu, bu ödeme emrini aldıktan sonra tebligatta yazılı olan hususlara uymak zorunda kalıyor. Borcun ödenmemesi halinde ise yukarıda belirttiğimiz gibi alacaklı ile icra memuru borçlunun mallarını haczedebiliyor.


Borçlu kimsenin, borçlu olduğu miktar kadar sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallara konu olabiliyor. Haczedilen mallar, yed-i emin olarak tabir...