halkalı 1.etap satılık daire


halkalı 1.etap satılık daire

halkalı 1.etap satılık

Küçükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. Küçükçekmece 2. İcra Dairesi
TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 2010/7587 Talimat  Örnek No : 27

Satılmasına karar verilen hacizli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı mahallesi, Eminkule mevkii, 401 ada, 1 parselde kayıtlı, 9.753 m2 miktarlı 4 bloktan ibaret bahçeli kargir apartmanda 98/21186 arsa paylı, A2 Blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümde kain taşınmazın tamamı aşağıdaki koşullarda satılacaktır.

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğü Durum şžefliği'nin dosyamızda mevcut 13/10/2010 gün ve 16919 sayılı imar durum yazısında taşınmazın 20/01/2008-29/07/2008-06/10/2008-05/05/2009-09/05/2010-25/06/2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut revizyon uygulama imar planına göre, Emsal: 1.20, Hmax:serbest konut alanında kaldığı anlaşılmıştır.

Halihazır...