hazine arazileri haritası


hazine arazileri haritası

hazine arazileri


Hazine arazileri, hazinenin mülkiyeti altındaki arazilerdir. Hazine arazileri, hazinenin özel mülkiyetinde olan ve hazinenin genel mülkiyetinde olan olmak üzere çeşitleri bulunuyor. Hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tapu siciline tescili olan araziler anlamına geliyor. Hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler ise tescilsiz olanları ifade ediyor.   


Hazine arazileri satılıp, kiralanıyor mu? 

Hazine arazileri üzerinde yer alan taşınmazlar satılıp kiralanabiliyor. Hazine arazisi kiralama için amaçları şöyle sıralayabiliriz; 


*Tarımsal amaçlar,

*Ticari amaçlar,

*Spor ve sosyal nitelikli amaçlar,

*Balıkçı barınağı yapmak ve diğer amaçlarla hazine arazisi taşınmazının kiralanması mümkün. 


Bunun yanında kiralanması mümkün olmayan hazine taşınmazları da mevcut. Bu araziler ise; 


*Kamu hizmetlerine tahsisli olup tahsis amacında kullanılan taşınmazlar,

*Kıyı ve sahil şeritleri, 

*Sit alanında kalan taşınmazlar, 

*Milli park sınırları içerisinde kalan taşınmazlar, 

*Tarım reformu kapsamındaki taşınmazlar, 

*Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki taşınmazlar, 

*İbadet yerleri,

*Özel...