hazine arazisi kiralama


hazine arazisi kiralama

hazine arazisi

Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak


Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak. 


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Bu kapsamda, yatırımların daha fazla teşvik edilerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. 


Yönetmelikle, Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı, kullanma izni ve yönetmelikte belirtilen diğer yöntemlerle değerlendirilmesine esas olmak üzere daha önce bedel tespit komisyonlarınca taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin belli bir oranından az olmamak üzere bedel tespit edilirken, bu düzenlemenin (kriterin) komisyonlarca farklı uygulanması ve yorumlanması nedeniyle bu oranın çok üzerinde bedel tespitleri yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için; taşınmazlara ilişkin bedel tespit işlemlerinde rayiç bedelin esas alınması suretiyle...