hibe edilen miras


hibe edilen miras

hibe edilen


Miras hukukunda hibe!


Miras hukukunda hibe bağışlama anlamına geliyor. Bunun için bağışlayanın sağlığında tek taraflı olarak malvarlığında tasarrufta bulunmak için bağışlananı zenginleştirdiği bir sözleşme düzenlemesi gerekiyor. Türk Borçlar Kanunu 285.maddesinde bağışlama sözleşmesinin tanımı yapılıyor. Bu tanıma göre; “Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.”şeklinde düzenleniyor. Kanunun tanımından anlaşılacağı üzere bağışlama sözleşmesinin temelinde bağışlananı zenginleştirme ve bağışlayanın malvarlığından belirli değer ya da değerlerin çıkması bulunuyor.


Bağışlayan kendi malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunduktan sonra fakirleşmekte, bağışlanan malvarlığına değer girdiğinden dolayı zenginleşmektedir. Zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun bağışlama sebebi kurulduğu zaman bağışlama sözleşmesi meydana gelmiş oluyor. Zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun sebep kurulmadığı zaman; yani bağışlayan aslında bağışlama yapmak istemediği halde bağışlananın malvarlığını zenginleştirdiği takdirde,...