hisseli gayrimenkullerde ecrimisil


hisseli gayrimenkullerde ecrimisil

hisseli gayrimenkullerde

Hisseli taşınmazlarda ecrimisil davası


Hisseli taşınmazlarda taşınmazdan yararlanahissedardan,yararlanmayan diğer hissedarların dava yoluyla haksız kullanım bedeli isteme hakkı vardır.Ancak bu davanın açılmasından önce; (Yargıtay'ın aradığı ve dava şartı haline gelen koşul olan) intifadan men şartının gerçekleşmesi gerekiyor.


"İntifadan Men" demek; o taşınmazdan ya da gelirinden (kirası, getirisi) yararlanma arzusunu (irade beyanını) taşınmazı kullanan malik (hissedara) iletmek anlamına geliyor. "İntifadan Men" şekle tabi değildir. Yani yazılı olarak taşınmazı kullanan malike ihtar edilmesi, tespiti açısından oldukça kolaylık sağlasa da, sözlü olarak bildirildiği de tanık ve yemin dahil her türlü delille ispat edilebilir ve bu şekilde dava şartı yerine getirilebilir.


Ayrıca o taşınmazla ilgili daha önce ortaklığın giderilmesi veya elatmanın önlenmesi gibi davalar açıldı ise, veya kullanan kişi taşınmazın tümü üzerinde hak iddia ediyorsa, ya da...