hisseli tapu masrafı

 • hisseli tapu
  hisseli tapu masrafı
  2013-09-03 22:44:00
  Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu masrafı!
  2013-09-03 22:22:48
  Hisseli tapu masrafı taşınmazın satış bedeli üzerinden yüzde 16,5 oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınıyor. Hisseli tapu masrafı, müstakil tapu masrafı ile aynı ölçüde uygulanıyor...
 • Hisseli tapu satış
  Hisseli tapu satış masrafları!
  2014-09-25 14:56:31
  Hisseli tapu masrafı taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınıyor. Peki, Hisseli tapu satış masrafları nelerdir? İşte, hisseli tapu satış masrafları!
 • Hisseli tapu ayırma
  Hisseli tapu ayırma masrafı ne kadar?
  2014-07-24 15:19:28
  Hisseli tapu ayırma işlemleri tapuda tescilli bir parselin birden fazla parsellere ayrılması işlemine deniyor. İfraz işleminin gerçekleşebilmesi için tapu ifraz harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, hisseli tapu ayırma masrafı ne kadar?
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu masrafı!
  2013-09-03 22:22:48
  Hisseli tapu masrafı taşınmazın satış bedeli üzerinden yüzde 16,5 oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınıyor. Hisseli tapu masrafı, müstakil tapu masrafı ile aynı ölçüde uygulanıyor...
 • Hisseli tapu müstakil
  Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?
  2013-09-03 21:36:02
  Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir?: Hisseli tapuyu müstakil tapuya çevirmek zor bir süreçtir. Bunun için öncelikle tapu kaydının dikkatlice incelenip, taşınmazın imar sorununun olup olmadığı öğrenilmelidir...
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu satışı!
  2013-09-03 20:54:08
  Hisseli tapu satışının yasal dayanağı 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasıdır. İmar Kanunu' nda hisseli tapu satışının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak ifade ediliyor...
 • Hisseli tapu satılır
  Hisseli tapu satılır mı?
  2013-09-03 20:29:14
  Hisseli tapu satılır mı? sorusunun cevabı olarak satış işleminin yapılabileceği veriliyor. Hisseli tapu satışında gayrimenkul tapusu üzerinde ismi yazan tüm hissedarların satış işlemini onaylaması gerekiyor....
 • Hisseli tapu ayırma
  Hisseli tapu ayırma işlemleri!
  2013-09-03 18:58:39
  Hisseli tapu ayırma işlemleri, tapuda tescilli bir parselin birden fazla parsellere ayrılması işlemi olarak ifade ediliyor. Hisseli tapu ayırma işlemleri serbest harita mühendisi tarafından yapılıyor...
 • Hisseli tapu satışı
  Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?
  2013-09-03 18:36:01
  Gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak tanımlanıyor. Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? sorusunda ise tapu üzerinde ismi olan hissedarların ayrı ayrı tapuda kendi satış işlemlerini yapması gerektiği biliniyor...
 • Hisseli tapu nasıl
  Hisseli tapu nasıl anlaşılır?
  2013-09-02 21:28:00
  Hisseli tapu nasıl anlaşılır? Hisseli tapuda bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimleri ve sayıları belirtiliyor. Gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde yazılarak gayrimenkulün kaç ortağı olduğu gösteriliyor...
 • Toprak hisseli
  Toprak hisseli tapu!
  2013-05-26 11:29:25
  Toprak hisseli tapu satışı nasıl yapılıyor? Hangi durumlarda söz konusu oluyor? Merak ediyorsanız yanıtı haberimizde bulabilirsiniz...
 • Hisseli tapu ne
  Hisseli tapu ne demektir?
  2013-04-27 16:59:00
  Mülkiyet çeşitlerinden olan hisseli tapu ne demektir, detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu nedir?
  2013-03-21 15:23:00
  Mülkiyet konusunda birçok insanın kafasını karıştıran hisseli tapu, taşınmaz mal sahibi olmak isteyenlerin iyi araştırması gereken konuların başında yer alıyor. Hisseli tapu nedir? İşte cevabı...
 • Home Art ta 15
  Home Art'ta 15 Temmuz'a kadar tapu masrafı yok!
  2010-07-01 11:48:00
  Kavi Yapı kalan son 1+1'lerde 15 Temmuz'a kadar müşterilerine tapu masrafı ödetmiyor

hisseli tapu masrafı

hisseli tapu


Hisseli taşınmazlarda (paylı mülkiyet), devir-satış işlemlerinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. Diğer hissedarın, önalım (şufa) hakkını kullanarak yapılan satışı bozma hakkı söz konusu. Önalım (şufa) hakkı Medeni Kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 


a. Medeni Kanun MADDE 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. 


b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her...