hisseli tapunun satılması nasıl olur


hisseli tapunun satılması nasıl olur

hisseli tapunun satılması


Hisseli tapu nedir?


Mülkiyetin sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye hisseli tapu deniyor. Hisseli tapu ister yatırım amaçlı olsun ister oturum amaçlı olsun taşınmaz alınırken büyük önem taşıyor. Hisseli tapuda sadece ortakların isimleri ve sayısının kaç olduğu belirtiliyor. Taşınmazın hangi bölümünün kime ait olduğu belirtilmiyor. Hisseli tapu sahipleri arasında çıkacak sorunun ortadan kaldırılması için hisse sahipleri kendi aralarında hangi bölgenin kime ait olduğuna dair yazılı bir belge hazırlayabiliyorlar. Bu belgeye de rızai taksim sözleşmesi adı veriliyor. Ancak bu belgenin tapuda herhangi bir resmi özelliği bulunmuyor. 


Hisseli tapu satılır mı?


Hisseli tapu satışı izaleyi şuyu ile satılabiliyor. Taşınmazın sahiplerinden herhangi birisi mülkiyetin satılması için izalei şuyu davası açabiliyor. İzalei şuyu davası, mahkeme tarafından tüm ortakların haberdar edilmesi ile gayrimenkulün bedelinin...