hisseli tarlanın satışı nasıl olur

 • hisseli tarlanın satışı
  hisseli tarlanın satışı nasıl olur
  2013-09-03 22:44:00
  Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...
 • Hisseli arsa satışı
  Hisseli arsa satışı 2014!
  2014-09-25 16:04:22
  Hisseli arsa satışı ortaklardan tamamı ile birlikte yapılabilceği gibi kişi tek başına da kendi hissesini devredebiliyor. Hisseli arsa satışı nasıl yapılır? İşte, hisseli arsa satışı 2014!
 • Hisseli ev satışı
  Hisseli ev satışı nasıl yapılır?
  2014-09-03 14:46:34
  Hisseli tapu; bir mülkiyetin sahibi olan ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki hisseli ev satışı nasıl yapılır? İşte hisseli ev satışı için gerekenler...
 • Miras kalan tarlanın
  Miras kalan tarlanın satışı nasıl yapılır?
  2014-08-22 17:14:01
  Miras kalan tarlalarda mülkiyetin devri esas olup; miras kalan mülkiyetin devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanıyor. Peki, miras kalan tarlanın satışı nasıl yapılır?
 • Hisseli tapu satışı
  Hisseli tapu satışı için gerekli evraklar!
  2014-06-16 11:28:56
  Bir gayrimenkulün birden fazla sahibi olması halinde, gayrimenkulün tapu belgesi "hisseli" oluyor. Peki, hisseli tapu satışı için ne gerekli? İşte hisseli tapu satışı için gerekli evraklar...
 • Hisseli arsa satışı
  Hisseli arsa satışı durduruldu mu?
  2014-06-10 17:20:30
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir genelge ile 5 Şubat 2014 tarihi itibarıyla hisseli arazi satışları durduruldu. Peki, hisseli arsa satışı durduruldu mu?
 • Hisseli tarlanın
  Hisseli tarlanın bölünmesi!
  2014-06-10 16:40:42
  Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23294678-010-06 sayılı ve 24/02/2014 tarihli "Tarım arazilerinde hisseli satış" başlıklı Genelge ile hisseli tarlanın bölünmesi "Bölünemez büyüklük" şartına bağlanıyor...
 • Hisseli tarla satışı
  Hisseli tarla satışı 2014!
  2014-06-10 15:48:00
  25 Şubat 2014 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hisseli tarla satışları yasaklandı. Alınan karar gereğince, tarım arazilerinde bölünemez büyüklüklerin altında bir parsel oluşturulamıyor. İşte hisseli tarla satışı 2014 kararı...
 • Miras hukuku hisseli
  Miras hukuku hisseli arsa satışı!
  2013-09-22 01:10:07
  Ülkemizde, taşınmazlar üzerindeki hisseli mülkiyet ilişkisi çoğu defa miras nedenine dayanıyor. Miras hukuku hisseli arsa satışı, kat karşılığı müteahhite verilmesi vb. işlemler için hissedarların oybirliği ile karar vermesi gerekiyor...
 • Hisseli tarla
  Hisseli tarla satışı!
  2013-09-03 22:44:00
  Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu satışı!
  2013-09-03 20:54:08
  Hisseli tapu satışının yasal dayanağı 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasıdır. İmar Kanunu' nda hisseli tapu satışının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak ifade ediliyor...
 • Hisseli tapu satışı
  Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?
  2013-09-03 18:36:01
  Gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak tanımlanıyor. Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? sorusunda ise tapu üzerinde ismi olan hissedarların ayrı ayrı tapuda kendi satış işlemlerini yapması gerektiği biliniyor...
 • Toprak hisseli
  Toprak hisseli tapu!
  2013-05-26 11:29:25
  Toprak hisseli tapu satışı nasıl yapılıyor? Hangi durumlarda söz konusu oluyor? Merak ediyorsanız yanıtı haberimizde bulabilirsiniz...
 • Fatih Belediyesi nden hisseli
  Fatih Belediyesi'nden hisseli gayrimenkul satışı!
  2011-01-26 00:00:00
  Fatih Belediyesi Haseki Sultan Mahallesi hisseli gayrimenkul satışı yapılıyor. Satışı 1 şžubat 2011 günü Fatih Belediyesinde gerçekleştirilecek  

hisseli tarlanın satışı nasıl olur

hisseli tarlanın satışı


Hisseli taşınmazlarda (paylı mülkiyet), devir-satış işlemlerinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. Diğer hissedarın, önalım (şufa) hakkını kullanarak yapılan satışı bozma hakkı söz konusu. Önalım (şufa) hakkı Medeni Kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 


a. Medeni Kanun MADDE 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. 


b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her...