hisseli tarlanın satışı nasıl olur
 • hisseli tarlanın satışı
  hisseli tarlanın satışı nasıl olur
  2013-09-03 22:44:00
  Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...
 • Miras hukuku hisseli
  Miras hukuku hisseli arsa satışı!
  2013-09-22 01:10:07
  Ülkemizde, taşınmazlar üzerindeki hisseli mülkiyet ilişkisi çoğu defa miras nedenine dayanıyor. Miras hukuku hisseli arsa satışı, kat karşılığı müteahhite verilmesi vb. işlemler için hissedarların oybirliği ile karar vermesi gerekiyor...
 • Hisseli arsa
  Hisseli arsa satışı!
  2013-09-05 00:32:45
  Hisseli arsa, mülkiyetin birden çok sahibi olması durumuna deniyor. Hisseli arsa satışında hissedarların biri arsayı satışa çıkarması halinde diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkı bulunuyor...
 • Hisseli tarla
  Hisseli tarla satışı!
  2013-09-03 22:44:00
  Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...
 • Hisseli tapu
  Hisseli tapu satışı!
  2013-09-03 20:54:08
  Hisseli tapu satışının yasal dayanağı 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasıdır. İmar Kanunu' nda hisseli tapu satışının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak ifade ediliyor...
 • Hisseli tapu satışı
  Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?
  2013-09-03 18:36:01
  Gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olarak tanımlanıyor. Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? sorusunda ise tapu üzerinde ismi olan hissedarların ayrı ayrı tapuda kendi satış işlemlerini yapması gerektiği biliniyor...
 • Toprak hisseli
  Toprak hisseli tapu!
  2013-05-26 11:29:25
  Toprak hisseli tapu satışı nasıl yapılıyor? Hangi durumlarda söz konusu oluyor? Merak ediyorsanız yanıtı haberimizde bulabilirsiniz...
 • Yalova da icradan 1
  Yalova'da icradan 1 milyon 244 bin TL'ye satılık tarla!
  2011-05-28 00:00:00
  Yalova 1. icra müdürlüğü, Yalova ili, Merkez ilçesi, Sugören köyü, 6057,77 m2 miktarlı, tarlayı satıyor. Toplam değeri 1 milyon 244 bin TL olan  tarlanın satışı 20 Haziran 2011 günü saat 13.50'den ,14.00'e kadar   Yalova 1. icra müdürlüğünde yapılacak
 • Fatih Belediyesi nden hisseli
  Fatih Belediyesi'nden hisseli gayrimenkul satışı!
  2011-01-26 00:00:00
  Fatih Belediyesi Haseki Sultan Mahallesi hisseli gayrimenkul satışı yapılıyor. Satışı 1 şžubat 2011 günü Fatih Belediyesinde gerçekleştirilecek  

hisseli tarlanın satışı nasıl olur

hisseli tarlanın satışı


Hisseli taşınmazlarda (paylı mülkiyet), devir-satış işlemlerinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. Diğer hissedarın, önalım (şufa) hakkını kullanarak yapılan satışı bozma hakkı söz konusu. Önalım (şufa) hakkı Medeni Kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 


a. Medeni Kanun MADDE 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. 


b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her...