hızlı tren projeleri


hızlı tren projeleri

hızlı tren

Bu kapsamda gelecek yıl, Ankara-Sivas Demiryolu projesinin yapımı hızlandırılacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Ankara-Afyonkarahisar kesiminin yapım çalışmalarına devam edilecek,  Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin yapım ihalesine çıkılacak.


Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesini teminen, yapılan planlamalar doğrultusunda doğru yer, zaman ve ölçekte liman kapasiteleri hayata geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları tamamlanacak.


Türkiye'nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesini ve sanayi/endüstri, tarım ve maden gibi ürünlerin toplam maliyetleri içindeki taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasını teminen lojistik merkezlerin kurulması ve lojistik mevzuatının oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevede lojistik mevzuatı niteliğini de taşıyacak Türkiye Lojistik Master Planı'nın hazırlanmasına yönelik ihale çalışmaları sonuçlandırılacak. Proje hazırlama ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanan lojistik merkezlerin yapımına başlanacak. 


Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantı Hattının ikmal inşaatı ihalesine çıkılacak. Çandarlı Limanı'nın demiryolu bağlantısıyla ilgili çalışmalara başlanacak.


İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi demiryolu bağlantı...