hükümet konaklarının bakım ve onarımının içişleri bakanlığına devri


hükümet konaklarının bakım ve onarımının içişleri bakanlığına devri

hükümet konaklarının bakım

Sigara cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120  TL"nin altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek; vergi borcunu ödemeyen ya da
 bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 maddesi kabul edilen 'torba  tasarıya' göre, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik  sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve  topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı  payı, borç asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu  yana TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu  alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınıyor. Tahakkuk ettiği halde...