icra nasıl olur
 • icra nasıl
  icra nasıl olur
  2014-01-29 12:38:50
  İcra ve İflas Kanununa göre ilama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmesi halinde zamanaşımına uğruyor. Peki bir alacak için icra nereden istenir? İcra takibi nasıl başlatılır?
 • İcra
  İcra nedir?
  2013-05-16 16:39:33
  İcra nasıl olur? İcra nasıl durdurulur? İcra nedeniyle hapis söz konusu mudur? Sorularınızın yanıtı detaylarıyla haberimizde...
 • Riskli yapı sürecinde
  Riskli yapı sürecinde riskli olduğu tespit edilen yapıya itiraz nasıl olur?
  2014-01-20 13:49:27
  Riskli yapı süreci içinde riskli olduğu tespit edilen yapıya itiraz edilebilir mi? Riskli yapı tespitine karşı ev sahipleri nasıl itiraz edebilir? İşte riskli olduğu tespit edilen yapıya itiraz etmenin detayları...
 • Aile yurdunun
  Aile yurdunun şerhi!
  2013-12-30 12:42:59
  Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile yurdu hâline getirilebiliyor. Aile yurdu hakkında, mahkeme eliyle, cebrî icra yoluna başvurulamıyor. Peki aile yurdunun şerhi nasıl olur?
 • İntifa hakkının devri
  İntifa hakkının devri nasıl olur?
  2013-09-25 00:16:00
  Gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkının devri mümkün müdür? İntifa hakkının devri nasıl olur? Bu konu Medeni Kanun'da nasıl düzenlenmiştir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.
 • Emlak vergisi muafiyeti
  Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur?
  2013-09-20 00:24:00
  Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur? Emlak vergisi muafiyeti için bir kaç koşul gereklidir? Peki emlak vergisinden muaf olmak için gerekli koşullar nelerdir merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..
 • 2B de tebligat nasıl
  2B'de tebligat nasıl olur?
  2013-08-29 22:00:24
  2B' de tebligat nasıl olur?: 2B Kanunu' nun yürürlüğe girmesiyle birlikte belirtilen sürede satın alma başvurusu yapmış ve hak sahibi olduğu tespit edilenlere tebligat yapılıyor...
 • Kat irtifaklı daire
  Kat irtifaklı daire satışı nasıl olur?
  2013-06-13 15:03:00
  Kat irtifakı nedir? Kat irtifaklı daire satışı nasıl olur? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • İcra
  İcra nedir?
  2013-05-16 16:39:33
  İcra nasıl olur? İcra nasıl durdurulur? İcra nedeniyle hapis söz konusu mudur? Sorularınızın yanıtı detaylarıyla haberimizde...
 • İstimlak nasıl
  İstimlak nasıl olur?
  2013-05-10 16:20:00
  Kamulaştırma olarak da bilinen istimlak nasıl olur? Merak ediyorsanız sorunuzun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

icra nasıl olur

icra nasıl

İcra nereden istenir?

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabiliyor. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebiliyor. 

 

İcra takibi, icranın zamanaşımı, haciz veya iflas istemek yetkisi gibi esaslar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Takibin başlaması : 

Madde 35 – Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir. 


İcranın geri bırakılması için verilecek süre

Madde 36 – (Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.) 

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan...