icra takip formu


icra takip formu

icra takip

İcra takip dilekçesi!

İcra takip işlemleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlamlı icra takipleri, mahkeme tarafından bir hükme bağlanmış resmi bir belge ile açılan takipleri ifade ederken, ilamsız icra takipleri ise  alacaklının alacağı bir para veya teminat ise, alacaklının mahkemede dava açmadan icra dairesine başvurup başlattığı takibe deniyor.


Söz konusu takibin başlatılabilmesi için icra dairesine bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. İcra takip dilekçesi örneği aşağıda bulunuyor.


İcra takip dilekçesi..

Takip talebi

Esas Kayıt No.

Tarihi


1- Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ............ ............... .............ve ikametgahı, alacaklı yabancı memlekette .......... .............. ............. ................. ............. oturuyorsa türkiye'de göstereceği ........... ............ ................ ............... .............. ikametgahı .......... ........... ............. ........ ........... ............


2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin .......... .............. ............. ............... ........... ........adı, soyadı ve ikametgahı...