icrada tapu harcı


icrada tapu harcı

icrada tapu


Cebri icra tapu harcı!


Cebri icra tapu harcı yazılı satış bedeli üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı binde 15 oranında tahsil ediliyor. Cebri icra tapu harcı, yapılan cebri icra müzekkerelerinin tapuya tescil edilmesinden dolayı alınan bir harç olarak nitelendiriliyor.


Cebri icra satışı, üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısının adına tescili işlemine deniyor.


Cebri satışın kelime anlamı zorla yapılan satış olarak biliniyor. Hukuki bir terim olarak cebri satış ise üzerinde rehin, haciz veya ipotek kaydı bulunan borçlunun, borcunun tahsili için borçluya ait bir gayrimenkulün satılması olarak ifade ediliyor. 


Ayrıca paydaşlığın satılarak giderilmesine karar verilen gayrimenkuller için de İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre cebri satış uygulanıyor. Paraya...