ihale ile satılık arsa


ihale ile satılık arsa

ihale ile satılık
İlan şöyle;


T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

2011/7 SATIŞ Taşınmazın;


Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, ONALTIEYLUL mahallesi, Ayasaranda mevkiinde kain tapunun cilt 14, saya 1317, /köyü, patta, 7929 ada, 1 par¬sel, sayısında kayıtlı arsa vasfında 4081 m2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındakl 1 ve 2 derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile


İmar Durumu: Taşınmaz 18.02.2006 gün ve 1182 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kumlu kararına istinaden 11 derece doğal sit alanında, 16.01.2004 gün ve 11025 sayılı kurul kararı ile onaylanan NPL 2 alt bölgesi Ayasaranda Koruma amaçlı imar planında Turizm Tesis alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları imar durumu  yazısı ekindedir.


1.Satış günü: 16/07/2012

2.Satış günü: 26/07/2012  14:00-14:10 saatleri arasında


Saati Satış Yeri: ADLİYLE 1....