İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi


İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi

İhtiyati tedbirde teminat

İhtiyati tedbirin şartları nelerdir?

İhtiyati tedbir talebini şartları, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda açıklanıyor. Burada yer alan esaslara göre mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebiliyor. 


Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır.


Mahkeme, asıl uyuşmazlığı çözecek nitelikte olmamak şartıyla, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdiî ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir. 


İhtiyati tedbir kararında;

a) İhtiyatî tedbir talep edenin, varsa temsilcisinin ve karşı tarafın adı,...