ılısu barajı projesi


ılısu barajı projesi

ılısu barajı

Bakanlık, ayrıca, imkânsız olduğunu bile bile borçlandığı yabancı kreditörlere, Ilısu havzasında yerlerinden olacak köylülerin iskânı konusunda uluslararası standartların uygulanacağına dair taahhüt verdi. Bakanlığın, bazen kamu yararını değil, inşaat konsorsiyumunun çıkarlarını koruduğu araştırmamın ortaya çıkardığı bir başka önemli bulgu. Projeyle ilgili kamu kurumlarından üst düzey bir kaynak, “Çıkar çatışması durumuna göz yumuldu, hatalı satın almalar yapıldı, şaibeli işlemler oldu” dedi. Hatırlanacağı üzere, Ilısu Barajı'nın yapımı için gerekli finansmanın büyük bir bölümü Alman, Avusturya ve İsviçre ihracat garanti kurumları tarafından sağlandı. Kurumlar kredinin işlerlik kazanması için üç koşul ileri sürdü.

İnanılması zor bir karar
Sulardan etkilenecek olanların yeniden yerleşimi uluslararası standartlarda yapılacaktı. Kültürel varlıkların dökümü çıkarılacak, korunması için önlemler alınacaktı. Çevre konusunda barajdan etkilenecek bitki ve yaban hayat korunmaya alınacak, suyun kalitesi kontrol...