İmar affı dilekçesi


İmar affı dilekçesi

İmar affı

İmar affı dilekçe örneği!

İmar affından faydalanıp, konutunuzun tapusunu almak istediğinizi farz edelim. Bu durumda belediyeye bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekiyor. Belediyeye imar tapunuzu almak istediğinize dair dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.İmar affı dilekçe örneği..………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………(Şehir), ………………… Mahallesi ……………… Ada ……………………… Parseldeki evimin tapusunu almak istiyorum gereğini arz ederim.
Adı : ………………………

Soyadı : ………………………

T.C. Kimlik No: …………………Adres:

……………………………………………

……………………………………………


Telefon : ………………………

Işıl Seren...