imar planı iptal davası dilekçesi


imar planı iptal davası dilekçesi

imar planı iptal

İmar planları, belediye birimleri tarafından yapılıyor. Bu durum belediye sınırları içinde geçerli yerler için mümkün oluyor. Belediyeler tarafından yapılan veya yaptırılan planlar belirlenen ilan yerlerinde 1 ay süresince ilan ediliyorlar. Bu ilan yerleri ise yine belediye tarafından tespit ediliyor. 


Bu 1 aylık ilan edilme süresi boyunca ilan edilmiş imar planlarına vatandaşların itiraz etme hakları bulunuyor. Bu itirazlar ise Belediye Meclisi tarafından incelenerek, on beş gün içinde karara bağlanıyor. İmar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmediği için askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması mümkün olmuyor. İmar planlarının askıya çıkarılmadan uygulamaya konulması söz konusu olur ise tek tek uygulama işlemlerine karşı süresi içinde iptal davası açılması gerekiyor.


Peki imar planına itiraz dilekçesi...