imar yönetmeliği 2013


imar yönetmeliği 2013

imar yönetmeliği

İmar yönetmeliğindeki değişiklikler!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 11 Eylül 2008 tarihinde 26994 sayılı Resmi Gazete'de;  26 Kasım 2011 tarihinde 28124 sayılı Resmi Gazete'de; 03 Nisan 2012 tarihinde 28253 sayılı Resmi Gazete'de; 14 Nisan 2012 tarihinde 28264 sayılı Resmi Gazete'de; 01 Haziran 2013 tarihinde 28664 sayılı Resmi Gazete'de ve son olarak; 08 Eylül 2013 28759 sayılı Resmi Gazete ile 14 Eylül 2013 tarihinde 28765 sayılı Resmi Gazete'de değişiklikler yapıldı.


08 Eylül 2013 28759 sayılı Resmi Gazete ile 14 Eylül 2013 tarihinde 28765 sayılı Resmi Gazete'de yapılan son değişikliklere göre proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştiriliyor.


Düzenlenecek yapı ruhsatlarında; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu...