imar yönetmeliği merdiven


imar yönetmeliği merdiven

imar yönetmeliği

İmar yönetmeliği merpen!

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında "merpen"lere de ilişkin esaslara yer veriliyor. Yönetmeliğe göre, balansmanlı merpenlerde basamak genişliği en dar kenarda (0.10) m.den az olamıyor.


İmar yönetmeliği merpen hususu ile ilgili esaslar aşağıda sıralanıyor:


Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut gibi karma kullanım alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizm+ticaret, ticaret+konut, turizm+ticaret+konut kullanımlarından sadece birinin veya ikisinin veyahutta tamamının birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut veya turizm tesisi yapılması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında olması ve konut veya turizm tesisi için ayrı bina girişi ve merpeni bulunması şartı aranır.


Taban alanı: Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin...