imar yönetmeliği


imar yönetmeliği

imar

Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 48 maddesi değişti, söz konusu değişiklikler gayrimenkul geliştiricilerin hayatında köklü değişikliklere neden oldu. 


Değerleme sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Lisanslı Değerleme Uzmanı Deniz Şahinkaya, 2013 Eylül ayında yürürlüğe giren Yeni İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin hayatımızda kökten değişimlere yol açtığının altını çiziyor. 


Yeni imar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin ne gibi sonuçlara yol açacağım analiz eden Şahinkaya, değişiklikleri 13 başlık altında değerlendiriyor. Yetki artınmı Şahinkaya'ya göre yapılaşmaya ilişkin uygulamalar artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen tanımlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Artık imar planlan ve yerel idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle tip yönetmeliğe aykırı uygulama ve değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek. Örneğin tanımlardan kastedilen brüt alan tanınılan, balkon gibi konular artık...