İnşaat emsal hesabı


İnşaat emsal hesabı

İnşaat emsal

İnşaat emsal hesabı nasıl yapılır?

İnşaat emsali, inşaat çalışmalarına başlanacak bir yapının imar planları doğrultusunda olması gereken sınırlarının belirlenmesinde karşımıza çıkıyor. Kat alanı katsayısı (KAKS) olarak da bilinen inşaat emsal hesabı nasıl yapılır, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


KAKS; inşaat çalışmalarına başlanacak yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı oluyor. KAKS sayısı, katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanların toplamı olarak ifade ediliyor.


KAKS oranları 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişkenlik gösteriyor. İnşaat emsal hesabı nda bu oranlar kullanılarak sonuca ulaşılıyor.


İnşaat emsal hesabı

Yukarıda belirtilen oranlardan olmak üzere; belirlenen kaks değeri ile arsa...